PROBYTE FASTADC2 sarjaliikenteellä toimiva yleiskäyttöinen analogia/IO/laskurisovitin PC:lleYllä FASTADC2 kortti tietojen keräykseen sarjaliikenteen avulla PC:lle

Alla Seriascope-ohjelma jolla luetaan  tiedot Exceliin sarjaliikenteeltä . Klikkaa kuvaa saat lisätietoja

 
 
Kanavat 5 ADC+1 laskuri+2 kpl digital I/O
  Kanava 0-4 10-bittiä mittaus-alue 0-5.00V
  RA.0 ( nasta 6 DB9-liitin )
  RA.1 (nasta 2 DB9-liitin)
  RA.2 (nasta 7 DB9-liitin)
  RA.3 (nasta 3 DB9-liitin)
  RA.5 (nasta 4 DB9-liitin
 • Laskuri 16-bit, 0-5V RA.4 (nasta 8 DB9-liittimessä)
 • Input 1 0/5V RB.4 (nasta 9 DB9-liititmessä
 • Input 2  0/5V RB.5 (nasta 5 DB9-liitimessä) 
 • Nasta 1 = 0V 
Laskuri: 
 • Nopeus 2MHz 16-bittiä    
 • Annot:
  • 2 antoa PWM, 0-5V 10 bittiä Portti RC.2 ja RC.3 
  • 1 releohjaus RB.0  0/5V
 • Sarjaliikenne:
  • RS232 115200 bps, 3-johtoa. 
  • Toimintalämpötila-alue (-40 ... +60 °C) 
  • Liitäntä sopii suoraaan PC:lle
  • Pieni tehonkulutus (< 20 mW) 
 • Käyttöjännite: 
 • 7-24V jännite ulkoisesta jännitelähteesta esim. 12V.  Diodisuoijattu liitäntä. 
 • Sovellukset
  • Moottorin dynamometrit
  • Mittausrobotit
  • Lämmitysjärjestelmät
  • Voima- ja paikkamittaukset
  • Jäähdytyslaitteet 
  • Testauslaitteet 
  • Laadunvalvonta 
  • Koneohjaukset
  • Kotiautomaatio
  • Lämpötilan kompensointi älykkäissä järjestelmissä 
  • Liitäntä helposti tehtävissä eri käyttöjärjestelmiin, DOS, WIN9x, ME, Linux  ja NT4,XP,W2K, VISTA, W7, W8
  • Valmiita drivereita ja sovelluksia saatavilla DOS/WIN,EXCEL-grafiikka
  • Sopii USB/sarjamuuntimille 
  • USB muunimissa portti vaihtuu, jos muunnin laitetaan eri liittimeen. 
  • USB sarjaporttinumeron voi vaihtaa ( pakottaa)  laiteasetuksista  haluamakseen, jos juuri tätä porttia ei ole käytössä. 
  • Lämpötilan mittaus LM335-anturin avulla usesasta kanavasta 
  • Lämpötilan säätö ohjausken avulla 

  TUOTETIETOA

  • Koska liitäntänä on tavallinen sarjaliikenne, eri käyttöjärestelmien driveriongelma on samalla ratkaistu 
  • Sopii kaikille ohjelmointikielille ja käyttöjärjestelmille, koska kaikki osaavat käsitellä standadia sarjaliikennettä. Samoin ohjelmoijalta ei vaadita erikoisia taitoja. Esim EXCELiin on erittäin helppo tehdä sovelluksia, jotka ovat samalla näyttäviä. Grafiikka on helppoa käyttää. Sopivia ohjelmia esim. Probyte Seriascope, Labwindows, Mathcad jne
  • Samalla sovittimella voidaan hoitaa monia mittauksiin liittyviä asioita. 
   
  Analogialiitäntä DB9-koirasliitin  
  1=  0V.
  6= ADCkanava 0,   0--5V    10Bittiä 
  2= ADC-kanava 1,   0--5V  10Bittiä 
  7= ADC-kanava 2,   0--5V  10Bittiä 
  3= ADC-kanava 3, 0--5V  10Bittiä 
  8 = Laskurikanava 0/5V  16 bittiä
  4= ADC-kanava 4,  0--5V  10Bittiä 
  9= Input 1 ,  0/5V   
  5= Input 2 ,  0/5V 
   

  .PC DB9/Naaras  suora kaapeli ( kolme nastaa tarvitaan : GND, RxD,TxD )

  Käytä 115200,8,N,1 sarjaliikenneparametrejä 
  Komennot:  Lue ADC kanava 0:   anna merkki ASCII 0 ( = 0x30) 
  Vastaus: <CR>0FFF  eli ASCII 13, ja kaksi HEXASCII lukua, HI,LO byte 0x03FF = 1023 desimaalisena . Tulos 10 bittiä=5V. 
  Komennot:  Lue ADC kanava 1:   anna merkki ASCII 1 ( = 0x31)
  Vastaus: <CR>03FF  eli maksimi 10 bitin luku 1023
  Muut adc kanavista vastaavasti 2,3,4  
   
   
   
   
  Lue laskurin 16   bittiä laskuritulosta ASCII T( =0x54)
  Vastaus: <CR>FFFFeli  65335 desimaalisena 
  Nollaa laskuri : ASCII R( =0x52)
  Vastaus:<CR>0000 
  Aseta ohjaus 0 päälle: ASCII A( =0x41) 
  Vastaus: <CR>0001   Vastauksessa näkyy asettut bitit 
  Aseta ohjaus 0 pois: ASCII a ( =0x61)   

  Lue tulo 1   ASCII k ( =0x6B) 
   Vastaus: <CR>0001 tai  0000   Vastauksessa näkyy luettu bitti  
   Lue tulo 2   ASCII m ( =0x6D) 
   Vastaus: <CR>0001 tai  0000   Vastauksessa näkyy luettu bitti  

  Hinta ja tilaukset: http://www.probyte.fi/catalog

  Hitaita tiedonkeruulaitteita (MrSmart) 

  Lämpötila-antureita 

  Autoelektroiniikkaa
  PRO98 dataloggeri
   


  Probyte kotisivu