GSM RELE   yleisesitys 

Lisätiedot  

GSM pikakometo-ohje

 

Yleistä:

 

 

Kaikissa   malleissa on sama ohelma.   Vaikka laitteessa on paljon ominaisuuksia, välttämätta sinun ei tarvitse opetella kuin kaksi 011 rele 1 päälle ja 010 rele 1 pois. 

1 Ominaisuudet 

2 Käyttökohteet.

3 Tekniset tiedot 

4 Ohjausperiaate ja yksinkertaiset ohjauskomennot 
5 Mittausperiaate
6. Termostaattitoiminnat
7 . Hälytystoiminnat
8. Anturien etämittausoiminta
Linkit
[1] GSM-relemallit
[2] Kytketänkuvat [rakennussarjat]
[3 ] Osien asennuskuvat [rakennussarjat]
[4]  Testaus
[5]  Releohjauskomennot
[6]  Aikaohjauskomennot
[7] Salasanan käyttö ja vaihto
[ 8] Lämpötilan mittaus
[9] Termostaattikäyttö
[10] Hälytyskäyttö
[11] Digitaalitulojen käyttö

[13] Hälytysreleen asennus
[14] Asennustietoja, vainhaku ja eri laitteiden kytkentöjä. 

Probyte Homepage