PROBYTE GSMSERVER  PC


Hinta


English summary

 
 
 
Toiminta
  Ohjelma käyttää GSM-modeemia ja lähettää SMS-viestejä automaattisesti suurelta joukolta käyttäjiä lähiverkosta. Lähetetyt tiedot talletetaan toimintalokiin. 
 • Ohjelma vastaanottaa GSM-SMS viestejä ja laittaa ne talteen PC:n tiedostoon. 
 • Interaktiiviset palvelut kuten automaattiset paikkatieto (GPS)-järestelmät saadaan nopeasti toimimaan.Viestien lähetys ja vastaanotto on heti hallinnassa. 
 • Lähetytiedosto file.txt talletetaan lähiverkon hakelmistoon:  ensimmäinen rivi on puhelinnumero, toinen rivi viesti. Helppoa! Automaattinen lähetys 
 • Liitännät:
  • GSM modeemi COM-portissa
  • Sarjaliikenne: 9600 
  • Tiedostojärjestelmä PC:ssä ( XP)

  • Ovien hallinta
  • Päästä huoltomies sisälle 
  • Automaattinen hälytystietojen vastaanotto
  • Lomamökin käyttövalvonta
  Sovellukset
  • GPS-paikatietokantaohjelmat
  • Sähköpostiviestijärjestelmät: useat henkilöt voivat käyttää yhtä SMS-modeemia. Kustannukset alas. 
  • Esim. auton huoltovaraus/valmisviestit voidaan toimittaa asiakkaalle katevästi yhdellä GSM-modeemilaiteella, vaikka koko konsernin huoltopaikoista
  • Ei lisäkustannuksia SMS-viestijärjestelmien hoitajille
  •  Kätevä PC/GSM-liitäntämentelmä, ei tarvitse opetella GSM tekniikka. Pitää tietää vain miten tekstitiedosto kirjoitetaan oikeaan hakemistoon 
  • Käyttövalvonta esim. vesilaitoksissa hälytystilanteissa 
  • Koneohjaukset
  • Hiihtokeskuksissa voidaan hakea lumikoneen lämötila- ja paikkatieto automaattisesti ja näyttää se aulassa visuaalisesti 
  • Hiihtohissien toimintaa ja lumen lämpötilaa eri paikoissa voidaan valvoa internetissä (LEVI) 
  Alla Levin lumikoneen paikka tietoja kerättynä GSMSERVER-ohjelmalla
  Recv, 10.3.2003 11:46:05 +CMT: "+358400383195",,"03/03/10,11:44:18+08"
  !STA_01/01_norm_027%_gps_1_N67.33.29,8_E024.15.03,1_06.03.2003_07:50:46_000km/h_101deg_001

  +CMT: "+358400383195",,"03/03/10,11:44:18+08"
  !STA_01/01_norm_027%_gps_1_N67.33.29,8_E024.15.03,1_06.03.2003_07:50:46_000km/h_101deg_001
  Recv, 10.3.2003 11:46:39 +CMT:
   

  English summary

  PROBYTE GSM Server receives and sends GSM messages by a GSM modem connected to  PC


    


  Help-button ( email)  from WEB.page generate SMS-message


  Alla GSM serverillä toteutettu ovien valvointa Irlannissa
  Door lock application in Ireland


  Maakotkakamera, jossa käytetään Probyten GSM tekniikkaa

  Alla Levin kuvia  Levin panoraamat    

      


  Remote display and control of the antenna position